Monday, October 21, 2013

ข้อควรคำนึงถึงก่อนการ ตัดสินใจซื้อแผ่นหลังคา

การเลือก แผ่นหลังคาเมทัลชีท

ข้อควรคำนึงถึงก่อนการ ตัดสินใจซื้อแผ่นหลังคา
 1. วัสดุ ที่ใช้ทำเป็น เหล็ก หรีอ สตีล Steel ซึ่งจะเข็งแรงกว่า สังกะลี กระเบี้อง และ โพลีคาร์บอเน็ต
 2. ความหนาของแผ่น จะหนาอยู่ประมาณ 0.25-0.5 เมตร รวมไปถึงน้ำหนักของแผ่นเมทัลชีท
 3. การเคลือบผิว แผ่นเมทัลชีทด้วยสังกะสีหรือซิงค์ หากเป็นเคลือบอลูซิงค์ จะถูกเคลือบด้วยทั้งอลูเนียมและสังกะสี
 4. ความแข็งแรง พิจารณาได้จากค่าความแข็งทางวิศวกรรม Yield และ มาตรฐานการผลิต
 5. ราคา จะขึ้นกับ ราคาของเหล็กในท้องตลาด กับคุณสมบัติของแผ่นเมทัลชีท
 6. การ จัดส่ง  ราคาค่าขนส่งจะขึ้นกับน้ำหนักและความยาวของแผ่น รวมถึงระยะทาง ถ้า แผ่นยาวมาก หรีอการดัดโค้งงอ จำเป็นต้องใช้รถขนาดยาวหรือใหญ่ขี้น ค่าขนส่งก็จะมากขึ้นด้วย
 7. การใช้แผ่นสั้นอาจจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง แต่ก็ต้องพิจารณาการเสียพื้นที่ใน การต่อแผ่น
 8. ความ ยาวแผ่น  ไม่นิยมใช้แผ่นที่ยาวมากเกินไป(ประมาณ 20 เมตรขึ้นไป) เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการลำเลียงและการขนส่ง รวมถึงปัญหาการ ยืดหดตัวของแผ่นเมื่อแผ่นได้รับความร้อนมาก อยู่เป็นระยะเวลายาวนาน  ซึ่งทำให้ต้องมีการวางแปในแบบพิเศษซึ่งไม่สู่เป็นที่นิยมนัก แผ่นสั้นจะมีการให้ตัวที่ดีกว่า
 9. ลักษณะลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีท สวยงามไม่บิดเบี้ยว
 10. สีของแผ่น สม่ำเสมอ เนียนสวย

วิธีติดตั้งหลังคา ลอนสเปน


 1. ขึงเชือกเ็อ็นชายหลังคาโดยยื่นจากแปปลายโดยประมาณ 15 ซ.ม.
 2. วางแผ่นที่ 1 ลงบนแป จัดแผ่นให้ชายแผ่นพอดีกับเชื่อกเอ็นท่ขึงเอาไว้ ยิงสกรูตามช่วงระยะแป แผ่นต่อไปทำตามแผ่นที่ 1 ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
 3. ยิงครอบตามแบบ

    ข้อควรระวัง

 1. วางแปให้ได้ขนาดตามแบบ
 2. ให้ระวังเวลายกแผ่นขึ้นติดตั้งและเวลาเหยียบลงบนแผ่น เนื่องจากแผ่นมีความยืดหยุ่นพอสมควร
 3. เวลาติืดตั้งหังคา ให้เหยียบช่วงที่มีเหล็กแปเสมอ

    วิธียิงครอบต่างๆและระยาวางแป    วิธีหาความยาวของแผ่นหลังคา (ลอนสเปน)
    จากรูป แปตัวแรกถึงแปตัวสุดท้ายวัดได้ 4.00 ม. ให้หารด้วย 0.25 ม. เท่ากับ 16 ช่วง
    ใช้สูตร (16 ช่วง x 0.25 ม.) + 0.15 ม. = ความยาวของแผ่นที่จะสั่ง
    ตัวอย่าง (16 x 0.25) + 0.15 = 4.15 ม. (ความยาวของแผ่นไม่ควรยาวเกิน 7.00 ม. เพื่อความสะดวกชนส่งและติดตั้ง)

    วิธีหาจำนวนแผ่นหลังคา (ลอนสเปน)
    จากรูป ความยาวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ 7.0 ม. หารด้วย 0.75 ม. เท่ากับ จำนวนแผ่น
    ตัวอย่าง 7.00 ม. หารด้วย 0.75 ม. = 9.33 (ปัดเศษเป็น 10 แผ่น)

    วิธีหาจำนวนท่อนครอบสันตะเข้ (457)
    จากรูป ความยาวจาก ซ้ายไปขวาอยู่ที่ 7.00 ม. หารด้วย 2.00 ม. เท่ากับ จำนวนท่อน
    ตัวอย่าง 7.00 ม. หาร 2.00 ม. = 3.50 (ปัดเศษขึ้นเป็น 4 ท่อน)
    หมายเหตุ :: ความยาวครอบมาตรฐาน 2.10 เมตร/ท่อน

    วิธีหาจำนวนท่อนครอบข้าง(457)
    จากรูป ความยาวด้านข้างที่ 4.00 ม. หารด้วย 2.00 ม. เท่ากับ จำนวนท่อน
    ตัวอย่าง 4.00 หาร 2.00 ม. = 2 ท่อนhttp://www.aopetshop.com
http://www.furnitureselect.thaicolorpages.com
http://www.ลดราคาพิเศษ.ga
http://www.ดีล1212.ga
http://www.walldd.ga
http://www.taladpantip.xyz
http://www.กระเป๋าแม่ลูกอ่อน.ga
http://www.คูปองลดราคา.ga
http://www.นาฬิกาข้อมือผู้ชาย.ga
http://www.digitaloutlet.xyz
http://www.jjmallmarket.xyz
http://www.นาฬิกาข้อมือ.ga
http://www.kosanatour.com
http://www.ลดราคาเยอะ.ga

วิธีติดตั้งหลังคา S-720 B และ E-760

วิธีติดตั้งหลังคา S-720 B และ E-760


1. ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยใช้ลอนตัวเมียอยู่หน้าจั่ว เช็คปลายแผ่น ของหลังคาให้ยื่นล้ำอย่างเหมาะสม
2. ยึดสกรูทุกๆ สันลอน บริเวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแป กลางให้ยึดสกรูลอนเว้นลอน


3. นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางซ้อนทับแผ่นแรกโดยให้ลอน ตัวเมียทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก
4. ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทัีบทุกสันลอน

วิธีการติตั้งผนัง

5. หลังติดตั้งแผ่นหลังคาไปประมาณ 5 แผ่น ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆ ระยะว่าได้ฉากหรือไม่

วิธีการติดตั้งผนังจะเหมือนกับหลังคาแต่จะยิงสกรูที่ท้อง ลอน ลอนเว้นลอน
http://www.shoptogether.ga
http://www.kapookpost.xyz
http://www.wallclock.ga
http://www.gpmcomputer.com
http://www.evileyethailand.com
http://www.ลดทะลุพิกัด.ga
http://www.กระเป๋าแม่ลูกอ่อน.gq
http://www.everydaystore.xyz
http://www.maxximsmart.xyz
http://www.areeceramic.com
http://www.fastwork.xyz
http://www.cherrypinkshop.com
http://www.everydaystore.ga
http://www.ขายทอง.ga
http://www.prakardfree.xyz